Boleslav KŘIŠŤÁL 52 let

✓ Validovaný uživatel
♟

KRISTOVEC - následovník Jehošuy Krista a svědek Jehovy*** Boha a Otce
*** Stvořitel všeho a všech, který nemá počátek ani konec ∞ a je věčný
Pravý a Živý ‫יהוה‬ ↔ JHVH ↔ JeHoVa-h ↔ Působí, aby se stalo

SVĚT OČIMA PÍSMA
(1) https://www.world-eyesbible.com/
(2) https://nejvic-info.webnode.cz/

- - -

Důležitá zpráva pro VŠECHNY LIDI. Co se má ještě stát, a STANE SE !

Publikace: "DANIEL - TAJEMSTVÍ UKONČENA, PEČETĚ ROZLOMENY"
→ PDF od 23.12.2019 ↔ https://1url.cz/GKbdQ ↔ https://1url.cz/5ztXh
→ webová klikačka zde: https://www.world-eyesbible.com/category/daniel-2/

Od 30. září 2015 žijeme v ČASE KONCE a v tomto období:
→ vyvrcholilo 2300 dní večerů a jiter v neděli 16. ledna 2022 ↔ https://1url.cz/lKXAb
→ stále pokračuje VELKÉ SOUŽENÍ, které započalo v období Času Konce
... více v "Dopisu VŠEM SBORŮM" 8.1.2022 ↔ https://1url.cz/KKblw
... a v článku 12.3.2022 "Velké Soužení v Čase Konce II." ↔ https://1url.cz/6KAcM

= = =

THE WORLD THROUGH THE EYES OF SCRIPTURE
https://www.world-eyesbible.com/en/

The follower of Yehoshua Christ and the witness of Jehovah* God, the Father.
* JHVH → יהוה → JeHoVa-h → He causes, that it always happens

- - -

Important message for ALL PEOPLE'S! What is to happen, ITS WILL HAPPEN!!!

DANIEL - SECRETS OVER, SEALS BROKEN
web click here: https://www.world-eyesbible.com/en/category/daniel-2/

Since September 30, 2015, we have been living in END TIME and in this period:
- the 2300 days of evenings and mornings culminated on Sunday, January 16, 2022 -> https://1url.cz/FKbl2
- from January 17, 2022, the GREAT TRIBULATION, which began during the END TIME period, continues, more in the "Letter to ALL CHURCHES" on January 8, 2022 -> https://1url.cz/tKblB and in the article "The Great Tribulation in the Time of the End – II." on 12/03/2022 -> https://1url.cz/GKAcG